Cùng bài học:

  1. Bài 50: Kính lúp

Bài tập C1 trang 133 SGK Vật lý 9

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn?

 Hướng dẫn giải

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.

—————————————————-

Bài tập C2 trang 133 SGK Vật lý 9

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Nhận định và phương pháp giải

Đây là dạng bài toán vận dụng đơn giản cho biết số bộ giác, tính tiêu cự dài nhất của kính lúp

Cách giải

  • Bước 1: Áp dụng hệ thức giữa số bội giác và tiêu cự của kính lúp  \(G=\frac{25}{f}\)
  • Bước 2: Rút ra đại lựơng cần tìm \(f=\frac{25}{G}\)
  • Bước 3: Thay số vào hệ thưc trên và giải
  • Bước 4: Kết luận

Lời giải

Áp dụng phương pháp trên giải bài toán C2 như sau:

Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là\(f=\frac{25}{G}\)

Thay số  G=1,5x vào ta có:  \(f=\frac{25}{1,5}\approx 16,7cm\)

Vậy: Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là f=16,7cm

————————————————-

Bài tập C3 trang 133 SGK Vật lý 9

Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo? To hay nhỏ hơn vật ?

Hướng dẫn giải

Qua kính lúp có ảnh ảo, to hơn vật.

————————————————-

Bài tập C4 trang 134 SGK Vật lý 9

Muốn có ảnh như bài tập C3, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp?

Hướng dẫn giải

Muốn có ảnh như ở bài tập C3, thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).

————————————————–

Bài tập C5 trang 134 SGK Vật lý 9

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp

Hướng dẫn giải

Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp:

  • Đọc những chữ viết nhỏ.
  • Quan sát những chi tiết nhỏ của đồ vật, ví dụ như chi tiết nhỏ trong đồng hồ, mạch điện tử, bức tranh……..
  • Quan sát các chi tiết nhỏ của các con vật hoặc thực vật, như các bộ phận của con kiến, muỗi, ong…., các vân trên lá cây, chi tiết trên mặt cắt của rễ cây…)

Cùng bài học:

  1. Bài 50: Kính lúp

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *