Bài tập C1 trang 131 SGK Vật lý 9

Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị?

 • Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường
 • Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường
 • Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ
 • Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường

Hướng dẫn giải

Những biểu hiện sau đây là triệu chứng của tật cận thị:

 • Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường
 • Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ
 • Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường

———————————————————-

Bài tập C2 trang 131 SGK Vật lý 9

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực viễn \(C_{v}\) của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường?

Hướng dẫn giải 

 • Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa mắt
 • Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường

—————————————————–

Bài tập C3 trang 131 SGK Vật lý 9

Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là một thâu kính phân kì?

Hướng dẫn giải

Để biết kinh cận có phải là một thấu kính phân kỳ ta có hai cách:

 • Cách 1: Nếu phần rìa của kính dày hơn phần giữa thì đó là thấu kính phân kỳ
 •  Cách 2: Đưa kính đến sát dòng chữ trên trang giấy nếu ảnh của hàng chữ nhỏ hơn thì đó là thấu kính phân kỳ

————————————————–

Bài tập C4 trang 131 SGK Vật lý 9

Vẽ ảnh của vật AB qua kính cận ở hình 49.1 SGK. Biết rằng kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễm \(C_{v}\) của mắt và khi đeo kính thì mắt nhìn ảnh của vật AB qua kính.

 •  Khi không đeo kính, điểm cực viễn của mắt cận ở \(C_{v}\). Mắt có nhìn rõ vật AB hay không? Tại sao?
 •  Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính cận nói trên?

Bài giải:

Ảnh của vật AB qua kính cận ở hình 49.1.

Gợi ý bài tập SGK Bài 49 Vật lý 9

+ Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn Cv của mắt.

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A’B’ của AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn Cv ?

Yêu cầu này có thực hiện được với kính cận nói trên (xem hình 49.1)

———————————————————-

Bài tập C5 trang 132 SGK Vật lý 9

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

Hướng dẫn giải

Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không, ta có hai cách:

 • Cách 1: Nếu phần rìa của kính mỏng hơn phần giữa thì đó là thấu kính hội tụ
 • Cách 2: Đưa kính đến sát dòng chữ trên trang giấy nếu ảnh của hàng chữ to hơn thì đó là thấu kính phân hội tụ

————————————————–

Bài tập C6 trang 132 SGK Vật lý 9

Vẽ ảnh của vật AB qua kính lão ở hỉnh 49.2 SGK, biết tiêu điểm của kính ở F.

 • Khi mắt lão không đeo kính, điểm cực cận \(C_{v}\) ở quá xa mắt. Mắt có nhìn rõ vật AB hay không? Tại sao?
 • Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của vật AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính lão nói trên?

Hướng dẫn giải

Ảnh của vật AB qua kính lão ở hình 49.2.

 • Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cv của mắt
 • Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của vật AB phải hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. Với kính lão trong bài thì yêu cầu này hoàn toàn được thỏa mãn

————————————————-

Bài tập C7 trang 132 SGK Vật lý 9

Hãy tìm cách kiểm tra xem kính của bạn em và kính của một người giá là thấu kính hội tụ hay phân kì

Hướng dẫn giải

Cách kiểm trakính của bạn em và kính của một người giá là thấu kính hội tụ hay phân kì:

Đặt kính vào sát trang sách và kéo kính ra từ từ

 • Nếu nhìn thấy ảnh dòng chữ qua thấu kính nhỏ hơn dòng chữ thật trên trang sách thì đó là thấu kính phân kì
 • Còn nếu ảnh dòng chữ qua thấu kính mà lớn hơn kích thước thật của dòng chứ thì đó là thấu kính hội tụ

——————————————————-

Bài tập C8 trang 132 SGK Vật lý 9

Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mắt em với khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thị và khoảng cực cận của mắt một người già, rồi rút ra kết luận cần thiết.

Hướng dẫn giải

Khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thì nhỏ nhất, rồi đến khoảng cực cận của mắt em và lớn nhất là khoảng cực cận của mắt một người già.

Kết luận:

 • Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa, mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa.
 • Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa nhưng không nhìn rõ các vật ở gần, mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *