Bài tập C1 trang 126 SGK Vật lý 9

Ảnh của vật trên tấm kính mở (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? To hơn hay nhỏ hơn vật?

Hướng dẫn giải

Ảnh của vật trên phim là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

—————————————————

Bài tập C2 trang 126 SGK Vật lý 9

Hiện tượng nào chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ?

Hướng dẫn giải

Hiện tượng thu được ảnh thật trên phim của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ.

————————————————–

Bài tập C3 trang 126 SGK Vật lý 9

Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc trục chính của vật kính, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2 m, từ phim đến vật kính là 5 cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.

Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9

Hướng dẫn giải

Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9

Vẽ ảnh của vật AB cụ thể là:

  •  Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B
  •  Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính tia ló IB’. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F
  •  Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính.

—————————————————-

Bài tập C4 trang 127 SGK Vật lý 9

Dựa vào hình vẽ ở bài 4, hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật để khằng định những nhận xét trong bài 2.

Hướng dẫn giải:

Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9

Ta có $\Delta$OAB  {\displaystyle \backsim } $\Delta$OA’B’ => $\frac{OA}{OA’}=\frac{AB}{A’B’}$

$\Leftrightarrow$  $\frac{AB}{A’B’}=\frac{200}{5}=40$

Vậy vật cao hơn ảnh 40 lần

Như vậy nhận xét ở C1 là đúng: Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

————————————————-

Bài tập C6 trang 127 SGK Vật lý 9

Một người cao 1,6 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3 m. Phim cách vật kính 6 m. Hỏi người ấy trên ohim cao bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Gợi ý bài tập SGK Bài 47 Vật lý 9

Giả sử người đó được biểu diễn bằng đoạn AB như trên hình, ta có AB = 1,6m ,OA = d = 3m, OA’ = 6cm

$\Delta$OAB  {\displaystyle \backsim } $\Delta$OA’B’ => $\frac{OA’}{OA}=\frac{A’B’}{AB}$

$\Leftrightarrow$ $\frac{A’B’}{AB}=\frac{6}{300}=\frac{1}{50}$

$\Leftrightarrow$ A’B’ = $\frac{AB}{50} = $\frac{160}{50}$ = 3,2 (cm)

Vậy ảnh của người ấy trên màn hứng ảnh cao 3,2cm

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *