Bài tập C1 trang 34 SGK Vật lý 9

Nhận xét mối quan hệ giữa số oat ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh, yếu của chúng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu cùng một hiêu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn

———————————–

Bài tập C2 trang 34 SGK Vật lý 9

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Oát là đơn vị của công suất:  \(1W=\frac{1j}{1s}\)

——————————————-

Bài tập C3 trang 34 SGK Vật lý 9

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

  •  Một bóng đèn có thế lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?
  •  Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?

Hướng dẫn giải chi tiết

  •  Trong trường hợp bóng đèn sáng hơn thì có công suất lớn hơn.
  •  Trong trường hợp bếp điện nóng ít hơn thì có công suất nhỏ hơn.

—————————————–

Bài tập C4 trang 35 SGK Vật lý 9

Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo

Hướng dẫn giải chi tiết

  •  Với bóng đèn 1, ta có: U1 = 6.0,82 = 49,2 W
  •  Với bóng đèn 2, ta có : U2 = 6.0,51 = 3,06W

Tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn

————————————

Bài tập C5 trang 36 SGK Vật lý 9

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức \(P = I_2R =\frac{U^{2}}{R}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Trường hợp đoạn mạch có điện trở R, ta có P = UI mà U = IR, suy ra P = IR.I = I2R.

Mặt khác, ta có \(P = UI\), mà  \(I =\frac{U}{R}\) \(= U.\frac{U}{R} =\) Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Vật lý 9

———————————————-

Bài tập C6 trang 36 SGK Vật lý 9

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 75W

  •  Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường
  •  Có thể dùng cầu trì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao?

Hướng dẫn giải chi tiết

Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

Ta có:

\(UI=75\Rightarrow I=\frac{75}{220}=0,341A\)

Điên trở khi đèn sáng bình thường là: \(R=\frac{U}{I}=\frac{220}{0,341}=645 \Omega\)

Có thể dùng cầu trì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt khi đoản mạch.

—————————————

Bài tập C7 trang 36 SGK Vật lý 9

Khi mắc 1 bóng đèn vào U – 12V thì dòng điện chạy qua I= 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và R?

Hướng dẫn giải chi tiết

Công suất của bóng đèn: \(\rho =UI=12.0,4=4,8W\)

Điện trở của bóng đèn: \(R=\frac{U}{I}=\frac{12}{0,4}=30\Omega\)

———————————–

Bài tập C8 trang 36 SGK Vật lý 9

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với U = 220V và khi đó R = 48,4Ω. Tính công suất của bếp điện?

Hướng dẫn giải chi tiết

Cường độ dòng điện qua bếp: \(I=\frac{U}{R}=\frac{220}{48,4}=45,5A\)

Công suất của bếp điện: \(\rho =UI=220.45,5=1000W=1kW\)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *