Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là:

  • A. 4V
  • B. 2V
  • C. 8V
  • D. 4000V
 • Câu 2:

  Vôn kế có công dụng :

  • A. Đo cường độ dòng điện.
  • B. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
  • C. Đo công suất dòng điện
  • D. Đo hiệu điện thế.
 • Câu 3:

  Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

  • A. Giảm 4 lần
  • B. Tăng 4 lần
  • C. Không thay đổi
  • D. Tăng 2 lần
 • Câu 4:

  Trên hình là hai đồ thị do hai học sinh a và b vẽ được khi làm thí nghiệm xác đinh liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
  Hãy cho biết nhận xét nào đúng?

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện

  • A. Cả hai kết quả đều đúng.
  • B. Cả hai kết quả đều sai.
  • C. Kết quả của B đúng.
  • D. Kết quả của a đúng.
 • Câu 5:

  Cho các đồ thị sau

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I theo U có dạng nào?

  • A. Đồ thị b
  • B. Không có đồ thị nào
  • C. Đồ thị a.
  • D. Đồ thị c

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *