Cùng bài học:

 1. Bài 7: Áp suất

Bài tập C1 trang 25 SGK Vật lý 8

Trong số các áp lực ghi ở hình 7.3a và b, lực nào là áp lực?

Gợi ý bài tập SGK Bài 7 Vật lý 8

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

Hình a: Áp lực chính là trọng lượng của máy kéo.

Hình b: Áp lực là lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh và lực của mũi đinh tác dụng lên bảng gỗ đều.

———————————-

Bài tập C2 trang 26 SGK Vật lý 8

Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở hình 7.4, cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) so với trường hợp (2) và của trường hợp (1) so với trường hợp (3)

Tìm các dấu =, >, < thích hợp cho các chỗ trống của bảng sau đây:

Gợi ý bài tập SGK Bài 7 Vật lý 8Gợi ý bài tập SGK Bài 7 Vật lý 8

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

 • Ta có:
  • Cùng diện tích bị ép như nhau, nếu độ lớn của áp lực càng lớn thì tác dụng nó cũng càng lớn.
  • Cùng độ lớn của áp lực như nhau, nếu diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng của áp lực càng lớn.
 • Như vậy, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào diện tích bị ép và độ lớn cùa áp lực.
 • Điền dấu:

———————————

Bài tập C3 trang 26 SGK Vật lý 8

Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực……………….và diện tích bị ép…………

Gợi ý trả lời Bài tập C3

 • Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

——————————–

Bài tập C4 trang 27 SGK Vật lý 8

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Gợi ý trả lời Bài tập C4

 • Muốn tăng áp suất thì phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép (dựa vào công thức tính áp suất p = \(\frac{F}{S}\) ).
 • Ví dụ: Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mái sắc, mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.

———————————–

Bài tập C5 trang 27 SGK Vật lý 8

Một xe tăng có trọng lượng 340000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của 1 ô tô nặng 2000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2.

Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài: Tại sao máy kéo nặng nề lại chay được bình thường trên nền đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quang đường này?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

 • Áp suất của xe tăng lên mặt đường là:\(P_1=\frac{F_1}{S_1}=\frac{340000}{1,5}=226666,6 N/m^2\)
 • Áp suất của xe ô tô lên mặt đường là: \(P_2=\frac{F_2}{S_2}=\frac{20000}{0,0251,5}=800000 N/m^2\)
 • Như vậy: Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang còn nhỏ hơn nhiều lần áp suất của ôtô.
 • Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm.
 • Máy kéo nặng nề hơn ôtô lại chạy được trên đất mềm là do máy kéo dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ôtô dùng bánh (diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ôtô lớn hơn.

——————————-

 

Cùng bài học:

 1. Bài 7: Áp suất

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *