Bài tập C1 trang 50 SGK Vật lý 8

Hãy so sánh hai lực F1 và F2

Hướng dẫn giải chi tiết

\(F_2 = \frac{1}{2} F_1\)

————————————————

Bài tập C2 trang 50 SGK Vật lý 8

Hãy so sánh hai quãng đường đi được s­1 và s2.

Hướng dẫn giải chi tiết

\(s­_2 = 2s_1.\)

—————————————————-

Bài tập C3 trang 50 SGK Vật lý 8

Hãy so sánh công của lực F1 (A1 = F1.s1) và công của lực F(A2 = F2.s2)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(A_1 = A_2.\)

—————————————-

Bài tập C4 trang 50 SGK Vật lý 8

Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau: dùng ròng rọc động được lợi hai lần về.. (1)… thì lại thiệt hai lần về…(2)… nghĩa là không được lợi gì về..(3)…

Hướng dẫn giải chi tiết

(1)  Lực.

(2)  Đường đi.

(3) Công.

—————————————–

Bài tập C5 trang 50 SGK Vật lý 8

Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 5000N lên sàn ô tô cách mặt đất 1 m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

  • Kéo thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4m.
  • Kéo thùng thứ hai, dùng tấm ván dài 2m.

a. Trong trường hợp nào người ta kéo vơi lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần ?

b. Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c. Tính công của lực kéo thùng hang theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Trường hợp thứ nhất lực kéo nhỏ hơn và nhỏ hơn hai lần.

Câu b: 

Không có trường hợp nào tốn công hơn. Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau.

Câu c:

Công của lực kéo thùng hang theo mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng đúng bằng công của lực kéo lên trực tiếp thùng hang theo phương thẳng đứng lên ô tô: A = P. h = 500 . 1 = 500 J.

——————————————

Bài tập C6 trang 51 SGK Vật lý 8

Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, theo hình 13.3, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Kéo vật lên cao nhờ ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng nửa trọng lượng của vật:

F = Gợi ý bài tập SGK Bài 14 Vật lý 8 P = Gợi ý bài tập SGK Bài 14 Vật lý 8 = 210 N.

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực, vậy phải thiệt hai lần về đường đi (theo định luật công) nghĩa là muốn nâng vật lên độ cao h thì phải kéo đầu dây đi một đoạn l = 2h.

l = 2 h = 8 m  -> h = 8 : 2 = 4 m

Câu b:

Công nâng vật lên: A = P.h = 420 . 4 = 1 680 J.

Tính cách khác: A = F .l = 210. 8 = 1 680J.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *