Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên?

  • A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương
  • B.  Hai lực cùng phương, ngược chiều
  • C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều
  • D. Hai lực cùng cường độ, cùng phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều.
 • Câu 2:

  Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì:

  • A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần
  • B. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại
  • C. Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nừa.
  • D. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi
 • Câu 3:

  Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, điều này chứng tỏ xe như thế nào?

  • A. Đột ngột giảm vận tốc.
  • B.  Đột ngột tăng vận tốc
  • C. Đột ngột rẽ sang phải
  • D. Đột ngột rẽ sang trái.
 • Câu 4:

  Khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách ngồi trên xe có xu hướng bị ngã ra phía sau. Cách giải thích nào sau đây là đúng?

  • A. Do quán tính
  • B. Do người có khối lượng lớn.
  • C. Do các lực tác dụng lên người cân bằng nhau.
  • D. Một lý do khác
 • Câu 5:

  Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 30N. Khối lượng vật là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

  • A. m>3kg
  • B. m=30kg
  • C. m=3kg
  • D. m<3kg

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *