Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 7

Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiêm tra dự đoán?

Gợi ý trả lời Bài tập C1

Kết luận: Ảnh của một vật tạo bối gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.

——————————–

Bài tập C2 trang 16 SGK Vật lý 7

Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.

Gợi ý trả lời Bài tập C2

Kết luận: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

—————————-

Bài tập C3 trang 16 SGK Vật lý 7

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc với MN không ; A và A’ có cách đều MN không.

Gợi ý trả lời Bài tập C3

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

——————————

Bài tập C4 trang 16 SGK Vật lý 7

Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.

a) Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

b) Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c) Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’

d) Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Vật lý 7

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

 • Vẽ ảnh S’ dựa vào tính chất của ảnh qua gương phẳng (ảnh đối xứng vật qua gương)
 •  Vẽ hai tia phản xạ IR và KM theo định luật phản xạ ánh sáng.
 •  Kéo dài 2 tia phản xạ gặp nhau tại S’.

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Vật lý 7

 • Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’
  • Mắt đặt trong khoảng IR và KM sẽ thấy S’ .
 • Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.
  • Mắt ta nhìn thấy S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta coi như đi thẳng từ S’ đến mắt.
  • Không hứng được S’ trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở S’  chứ không có ánh sáng thật đến S’
 • Kết luận :
  • Ta nhìn thấy ảnh ảo S’  vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’

——————————-

Bài tập C5 trang 17 SGK Vật lý 7

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Vật lý 7

 

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

 • Xác định B’ , A’ lần lượt là ảnh của B và A tạo bởi gương phẳng.
 • Nối B’A’ ta được ảnh của BA tạo bởi gương phẳng.

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Vật lý 7

————————————

Bài tập C6 trang 17 SGK Vật lý 7

Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.

Bé Lan lần đầu tiên đi đi thăm Hồ Gươm. Bé kể lại rằng, bé trông thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước. (Hình 5.1 sách giáo khoa) Bé thắc mắc không biết vì sao lại có cái bóng lộn ngược đó?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C6

 • Coi mặt nước là một gương phẳng, bóng của tháp chính là ảnh tạo bởi gương phẳng
 • Chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa mặt đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa mặt đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước
 • Hình cái tháp lộn ngược tức là dựa vào phép vẽ ảnh chân tháp ở sát đất.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *