Bài tập C1 trang 12 SGK Vật lý 7

Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Gợi ý trả lời Bài tập C1

Ví dụ: Mặt nước yên tĩnh, bản kim loại nhẵn bóng v.v…

——————————————————————

Bài tập C2 trang 13 SGK Vật lý 7

Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Gợi ý trả lời Bài tập C2

  • Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến IN của mặt gương tại điểm tới I.
  • Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I.

—————————————————-

Bài tập C3 trang 13 SGK Vật lý 7

Hãy vẽ tia phản xạ IR.

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 7

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

Dùng thước đo để đo góc SIN=i

Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI sao cho góc \(NIR = i’ = i\)

→  IR là tia phản xạ phải vẽ.

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 7

———————————————————

Bài tập C4 trang 14 SGK Vật lý 7

Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình?

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 7

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

a. Vẽ tia phản xạ.

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 7        Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 7

b. Giữ nguyên tia SI  muốn có tia IP có hướng từ dưới lên trên  thì phải đặt như hình vẽ G1

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *