Bài tập C1 trang 6 SGK Vật lý 7

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

Gợi ý trả lời Bài tập C1

Quan sát:

Gợi ý bài tập SGK Bài 2 Vật lý 7

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

—————————————————-

Bài tập C2 trang 6 SGK Vật lý 7

Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C

Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

Gợi ý bài tập SGK Bài 2 Vật lý 7

C1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

C2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.

————————————————————-

Bài tập C3 trang 7 SGK Vật lý 7

Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

Gợi ý bài tập SGK Bài 2 Vật lý 7

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng…..trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng …. trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng…. trên đường truyền của chúng.

+ Giao nhau; không giao nhau; loe rộng ra.

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

Câu a:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu b:

Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu c:

Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

——————————————————

Bài tập C4 trang 8 SGK Vật lý 7

Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài.

Gợi ý trả lời Bài tập C4

Tiến hành thí nghiệm:

Học sinh tự bố trí thí nghiệm như hình 2.4 SGK theo nhóm

Gợi ý bài tập SGK Bài 2 Vật lý 7

——————————————————-

Bài tập C5 trang 8 SGK Vật lý 7

Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

B1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

B2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *