Bài tập C1, C2, C3, C4, C5 trang 9 SGK Vật lý 6

Dựa vào phần thực hành đo độ dài đối với từng vật ở bài học trước để trả lời các câu hỏi C1 đến C5:

 • C1: Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?
 • C2: Em đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao?
 • C3: Em đặt thước đo như thế nào?
 • C4: Đặt mắt nhìn như thế nào để đọc và ghi kết quả đo?
 • C5: Dùng hình vẽ minh họa 3 trường hợp để thống nhất cách đọc và ghi kết quả đo.

 

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1, C2, C3,

Lưu ý : Độ dài ước lượng mang tính chất chủ quan do chính người tạo ra. Còn kết quả thực tế là đã qua kiểm định đo đạc bằng các thiết bị chuẩn.

 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1 :

  • Cần ước lượng và đo thực tế để lấy số liệu.
  • Học sinh ước lượng và đo thực tế ghi vào vở trung thực.
 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C2 :

  • Ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp.
  • Chọn thước dây để đo chiều dài bàn hóc sẽ chính xác hơn, vì số lần đo ít hơn chọn thước kẻ đo.
 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3 :

  • Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật.
 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C4 :

  • Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
 • Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C5 :

  • Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với vật.

   Bài tập C6 trang 9 SGK Vật lý 6

   Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

   Khi đo độ dài cần:

   a) Ước lượng (1)……. cần đo.

   b) Chọn thước (2)…….. và có (3)………..thích hợp.

   c) Đặt thước (4)………… độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5)………. vạch số 0 của thước.

   d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)….. với cạnh thước ở đầu kia của vật.

   e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)……… với đầu kia của vật.

   ĐCNN

   – độ dài

   – GHĐ

   – vuông góc

   – dọc theo

   – gần nhất

   – ngang bằng với

   Gợi ý trả lời Bài tập C6

   (1) – độ dài;                                      (5) – ngang bằng với;

   (2) – giới hạn đo;                               (6) – vuông góc;

   (3) – độ chia nhỏ nhất;                       (7) – gần nhất.

   (4) – dọc theo;

   Khi đo độ dài cần:

   • Ước lượng độ dài cần đo.
   • Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.
   • Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.
   • Đặt mằt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
   • Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

    Bài tập C7 trang 9 SGK Vật lý 6

    Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?

    a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

    b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

    c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

    Gợi ý câu hỏi SGK Bài 2 Vật lý 6

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C7

    Hình vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì là hình C:  Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

    Gợi ý câu hỏi SGK Bài 2 Vật lý 6

    Bài tập C8 trang 9 SGK Vật lý 6

    Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?

    a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

    b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

    c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

    Gợi ý câu hỏi SGK Bài 2 Vật lý 6

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C8

    Hình vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo là hình C: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

    Gợi ý câu hỏi SGK Bài 2 Vật lý 6

    Bài tập C9 trang 10 SGK Vật lý 6

    Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

    a) l = (1)…………..

    b) l = (2)………….

    c) l = (3)……………

    Gợi ý câu hỏi SGK Bài 2 Vật lý 6

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C9

    Câu a, b, c đều bằng 7 cm.

    ⇒  (1), (2), (3): 7 cm

    Bài tập C10 trang 11 SGK Vật lý 6

    Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó.

    Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C10

    Sau khi kiểm tra lại ta thấy chính xác: độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *