Cùng bài học:

  1. Bài 9: Lực đàn hồi

Bài tập C1 trang 31 SGK Vật lý 6

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

– bằng

– tăng lên

– dãn ra

Gợi ý trả lời Bài tập C1

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng.

  • Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, Chiều dài của nó  tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

———————————

Bài tập C2 trang 31 SGK Vật lý 6

Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả năng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo
0 0 (N) l0 = … (cm) 0 cm
1 quả nặng …(N) l =… (cm) l – l0 = …. (cm)
2 quả nặng …(N) l =… (cm) l – l0 = …. (cm)
3 quả nặng …(N) l =… (cm) l – l0 = …. (cm)

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

Trọng lượng của các quả nặng = g. m. nếu lấy g= 10  suy ra trọng lượng của quả nặng = 10.m (m là kg ),

l0 là độ dài ban đầu của dây khi chưa có quả nặng,

l là chiều dài của dây khi có quả nặng.

Ví dụ:

  • Chiều dài của lò xo là 3cm
  • Trọng lượng của quả nặng là 100g = 0,1kg
  • Lấy g = 10
  • Trọng lượng của quả nặng là 1N

————————————

Bài tập C3 trang 31 SGK Vật lý 6

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 6

Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng  với lực nào?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

  • Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lực của quả nặng.
  • Cường độ của lực đàn hồi sẽ bằng trọng lực của quả nặng.

——————————————

Bài tập C4 trang 31 SGK Vật lý 6

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

Đáp án C đúng.

  • Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

———————————-

Bài tập C5 trang 32 SGK Vật lý 6

Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi(1)….

b) Khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì thực đàn hồi(2)…..

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn và ngược lại.

(1) tăng gấp đôi;

(2) tăng gấp ba

———————————-

Bài tập C6 trang 32 SGK Vật lý 6

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài:

Một sợi dây cao sư và một lò có có tính chất nào giống nhau?

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C6

Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.

Cùng bài học:

  1. Bài 9: Lực đàn hồi

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *