Bài tập C1 trang 15 SGK Vật lý 6

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

 • Đo thể tích nước ban đầu \({V_1} = 150{\rm{ }}c{m^3}\)
 • Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên  \({V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}\)
 • Thể tích hòn đá:

\(V = {\rm{ }}{V_1}-{\rm{ }}{V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}-150c{m^3} = {\rm{ }}50c{m^3}\)

Bài tập C2 trang 15 SGK Vật lý 6

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.

Hãy mô ta cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3

Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C2

 • Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ thì đổ đầy nước vào bình tràn, thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa.
 • Đo thể tích nước chàn ra bằng bình chia độ, ta được thể tích hòn đá.

  Bài tập C3 trang 16 SGK Vật lý 6

  Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

  Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

  a) (1)…….. vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) …………. bằng thể tích của vật.

  b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3)………….. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)………… bằng thể tích của vật.

  – tràn ra

  – thả chìm

  – thả

  – dâng lên

   

  Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C3

  (1) – thả chìm;                                       (2) – dâng lên;

  (3) – thả;                                               (4) – tràn ra.

  Kết luận:

  • Thả chìm vật đó vào trong chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.
  • Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

   Bài tập C4 trang 16 SGK Vật lý 6

   Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì?

   Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

   Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

   • Lau khô bát to trước khi dùng.
   • Khi nhấc ca ra, không làm đổ hoặc sánh nước ra bát.
   • Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước ra ngoài…….

    Bài tập C5 trang 16 SGK Vật lý 6

    Hãy tự làm một bình chia độ: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

    • Dụng cụ: vỏ chai rỗng (hoặc cốc), giấy trắng, bơm tiêm
    • Cách làm:
     • B1: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc)
     • B2: dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy.
     • B3: Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3 , 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ

    Gợi ý bài tập SGK Bài 4 Vật lý 6

    Bài tập C6 trang 17 SGK Vật lý 6

    Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C6

    • Dùng bình chia độ vừa tạo ra, ta đo thể tích của chìa khóa và và 1 hòn đá
    • Ta thấy: Thể tích hòn đá là 50cm3,..

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *