Bài tập C1 trang 6 SGK Vật lý 6

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) …. dm; 1 m = (2) …. cm;

1 cm = (3) …. mm; 1km = (4) …. m.

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1

(1)  10 dm.                   (2)  100 cm.

(3)  10mm.                   (4)  1000m.

Bài tập C2 trang 6 SGK Vật lý 6

Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không?

Gợi ý trả lời Bài tập C2

 • Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn.
 • Dùng thước kiểm tra lại

  Bài tập C3 trang 6 SGK Vật lý 6

  Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?

  Gợi ý trả lời Bài tập C3

  Ước lượng độ dài 1 gang tay: 12cm

  Dùng thước kiểm tra: chưa chính xác.

  Bài tập C4 trang 7 SGK Vật lý 6

  Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?

   Khi sử dụng bất kỳ dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.

   Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

   Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

  Gợi ý bài tập SGK Bài 1 Vật lý 6

  Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

  Hình a:Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn);

  Hình b: Học sinh (HS) dùng thước kẻ;

  Hình c: Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

  Bài tập C5 trang 7 SGK Vật lý 6

  Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.

  Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

  Lưu ý:  giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

  • Độ chia nhỏ nhất là số đơn vị giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
  • Ví dụ:
   • ĐCNN thước em dùng là 1mm.
   • GHĐ thước em dùng khoảng 20cm

    Bài tập C6 trang 7 SGK Vật lý 6

    Có 3 thước đo sau đây:

    – Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

    – Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN  1 mm.

    – Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

    Hỏi nên dùng thước nào để đo.

    a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

    b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

    c) Chiều dài của bàn học ?

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C6

    Câu a:

    Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

    Câu b:

    Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 30 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

    Câu c:

    Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

    Bài tập C7 trang 7 SGK Vật lý 6

    Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng?

    Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C7

    Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *