Bài tập 1 trang 49 SGK Vật lý 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì?

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm của sự phản xạ sóng trên vật cản cố định

 • Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

———————–

Bài tập 2 trang 49 SGK Vật lý 12

Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì?

Gợi ý trả lời bài 2

Đặc điểm của sự phản xạ sóng trên vật cản tự do

 • Sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ

——————————

Bài tập 3 trang 49 SGK Vật lý 12

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Gợi ý trả lời bài 3

Nguyên nhân tạo thành sóng dừng:

 • Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.

——————————–

Bài tập 4 trang 49 SGK Vật lý 12

Nút, bụng của sóng dừng là gì?

Gợi ý trả lời bài 4

Định nghĩa nút và bụng của sóng dừng

 • Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.
 • Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại

——————————

Bài tập 5 trang 49 SGK Vật lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Gợi ý trả lời bài 5

Đối với sợi dây có hai đầu cố định:

\(\lambda = \frac{2\ell }{k} \Rightarrow \lambda _{max } = 2 \ell \ (Khi \ k = 1)\)

 • Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định :\(l=k\frac\lambda {}{2}\)
 • Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nữa bước sóng.

————————————–

Bài tập 6 trang 49 SGK Vật lý 12

Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Gợi ý trả lời bài 6

Đối với sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

 \(\lambda = \frac{4\ell}{2k + 1} \Rightarrow \lambda _{max} = 4 \ell \ (Khi \ k = 0)\)

 • Điều kiện có sóng dừng: ​\(l=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\)
 • Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần \(\frac{\lambda }{4}\)

——————————-

Bài tập 7 trang 49 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ:

A. Luôn ngược pha với sóng tới.

B. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Gợi ý trả lời bài 7

 • Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

⇒ Đáp án B.

————————-

Bài tập 8 trang 49 SGK Vật lý 12

Chọn câu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:

A. Một bước sóng.

B. Hai bước sóng.

C. Một phần tư bước sóng.

D. Một nửa bước sóng.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng một nửa bước sóng.

⇒ Đáp án D.

————————–

Bài tập 9 trang 49 SGK Vật lý 12

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây).

a) Tính bước sóng \(\lambda\) của sóng trên dây.

b) Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp:

Bài 9 là dạng toán tìm bước sóng của sóng dừng ở dạng có 2 đầu cố định, dữ kiện đề bài cho ta là giá trị chiều dài l của sợi dây: l=0,6m

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:
  • Bước 1: Xác định số bụng của dây dao động là k
  • Bước 2: Áp dụng công thức : \(l = k\frac{\lambda }{2}\)
  • Bước 3: Thay số vào và tính ra kết quả \(\lambda\)​

Lời giải:

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau:

Câu a:

Dây dao động với một bụng, vậy k=1.

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản  ⇒ \(\lambda\) \(= 2.l = 2. 0,6 = 1,2m.\)

Câu b:

Dây dao động với ba bụng thì k=3

Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản  ⇒ \(\lambda’=\frac{2}{3}l=\frac{2}{3}.0,6=0,4 m\)

————————-

Bài tập 10 trang 49 SGK Vật lý 12

Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s. Tính tần số dao động của dây.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định và phương pháp:

Bài 10 là dạng toán tìm tần số dao động của sóng dừng trên dây , dữ kiện đề bài cho ta là một số thông số như: chiều dài l của sợi dây: l=1,2m và tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:
  • Bước 1: Xác định số bụng của dây dao động là k
  • Bước 2: Áp dụng công thức : \(l = k\frac{\lambda }{2}\) và suy ra kết quả \(\lambda\)​
  • Bước 3: Tính tần số dao động của dây dựa trên công thức : \(f=\frac{v}{\lambda }\)
  • Bước 4: Thay số vào và tính ra kết quả \(f\)​

Lời giải:

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau:

 • Ta có:
  • Giữa bốn nút có ba bụng, tức là trên dây có ba nửa bước sóng.
  • Do đó:   Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản  \(\Rightarrow\)  Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản
  • Vậy tần số dao động : Gợi ý bài tập SGK Bài 9 Vật lý 12 Cơ bản Hz.

 

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *