Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Độ cao của âm phụ thuộc vào

  • A. Biên độ dao động của nguồn âm
  • B.  Tần số của nguồn âm
  • C. Độ đàn hồi của nguồn âm
  • D. Đồ thị dao động của nguồn âm
 • Câu 2:

  Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, phổ thơ Lữ Giang có những câu “…cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha …” hay “…ôi cung thanh cung trầm, rung lòng người sâu thẳm…”. Ở đây “ Thanh” và “ Trầm” là nói đến đặc điểm nào của âm?

  • A. Năng lượng của âm
  • B. Âm sắc của âm
  • C. Độ cao của âm
  • D. Độ to của âm
 • Câu 3:

  Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có

  • A. cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
  • B. cùng biên độ được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau
  • C.  biên độ khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ
  • D. tần số khác nhau nhưng được phát ra bởi cùng một nhạc cụ
 • Câu 4:

  Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

  • A. độ to của âm
  • B. độ cao của âm
  • C.  mức cường độ âm
  • D. cường độ âm
 • Câu 5:

  Chọn câu đúng.

  Độ cao của âm

  • A. Là một đặc trưng vật lí của âm.
  • B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.
  • C. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.
  • D. Là tần số của âm.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *