Bài tập 1 trang 11 SGK Vật lý 10

Chất điểm là gì?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Khái niệm chất điểm: Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đười đi (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến).

—————————————————-

Bài tập 2 trang 11 SGK Vật lý 10

Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

Gợi ý trả lời bài 2

Cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ:

 • Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số).
 • Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ.
 • Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tô.

————————————————

Bài tập 3 trang 11 SGK Vật lý 10

Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 • Để xác định vị trí của một vật  trên một mặt phẳng, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật.
 • Trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

——————————————-

Bài tập 4 trang 11 SGK Vật lý 10

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Hệ tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp ta xác định được vị trí của vật.
 • Hệ quy chiếu gốm vật làm mốc, trục tọa độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.Hệ quy chiếu không chỉ giúp ta xác định được vị trí của vật mà còn xác định được vị trí của vật trong các khoãng thời gian khác nhau.

————————————————–

Bài tập 5 trang 11 SGK Vật lý 10

Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.

B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.

C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.

D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Gợi ý trả lời bài 5

 • Giọt nước mưa lúc đang rơi có thể được coi là chất điểm.

⇒ Đáp án D

————————————————————

Bài tập 6 trang 11 SGK Vật lý 10

Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: “Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc.

B. Cách dùng các trục tọa độ.

C. Dùng cả hai cách A và B.

D. Không dùng cả hai cách A và B.

Gợi ý trả lời bài 6

Người đã dùng cách A để chỉ cho khách du lịch đi đến bờ hồ và dùng cách B để chỉ cho khách nhìn thấy vị trí của khách sạn S.

⇒ Đáp án C.

———————————————————————-

Bài tập 7 trang 11 SGK Vật lý 10

Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

A. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

B. Khoảng cách đến ba sân bay lớn; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

C. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là lúc máy bay cất cánh.

D. Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế.

Gợi ý trả lời bài 7

Chọn Kinh độ, vĩ độ địa lí và độ cao của máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tế để xác định vị trí của máy bay

⇒ Đáp án D

——————————————————

Bài tập 8 trang 11 SGK Vật lý 10

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng kinh độ và vĩ độ của tàu.

———————————————–

Bài tập 9 trang 11 SGK Vật lý 10

Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 • Khi kim giờ đi \(\frac{1}{12}\) vòng tròn thì kim phút đi hết 1 vòng tròn tương ứng 60 phút.
 • Như vậy hiệu của 2 vận tốc: \(1 – \frac{1}{12} = \frac{11}{12}\) vòng tròn.
 • Khi đồng hồ hiện 5g15′ thì kim giờ cách móc thứ 5 là:  \(\frac{1}{4} x \frac{1}{12} = \frac{1}{48}\) vòng tròn.
 • Khoảng cách giữa kim phút cách kim giờ là:  \(\frac{2}{12} x \frac{1}{48} = \frac{9}{48}\) vòng tròn.
 • Thời gian để kim phút đuổi kịp kim giờ:

\((\frac{9}{48} : \frac{11}{12}) x 60 = \frac{2p3}{11} =\) 12phút16giây

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *