Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 120 km, chuyển động ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 40 km/h, của xe đi từ B là 20 km/h. Coi chuyển động của các xe như chuyển động của chất điểm và là thẳng đều . Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

  • A. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 40 km.
  • B. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 40 km.
  • C. Sau 1 giờ hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 80 km.
  • D. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau tại vị trí cách A 80 km.
 • Câu 2:

  Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h. Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy xác định vị trí mà xe A đuổi kịp xe B.

  • A. cách A 30km.
  • B. cách A là 20km.
  • C. cách A là 15km.
  • D. cách A là 25km.
 • Câu 3:

  Trong chuyển động thẳng đều

  • A. Quãng đương đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v.
  • B.  Tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.
  • C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
  • D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
 • Câu 4:

  Chọn câu đúng : Chuyển động thẳng đều là chuyển động

  • A. Có vận tốc không thay đổi theo thời gian
  • B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
  • C. Có qũy đạo là đường thẳng và vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì
  • D. Có vận tốc trung bình bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì
 • Câu 5:

  Chỉ ra câu sai.Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:

  • A. Quỹ đạo là một đường thẳng;
  • B.  Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì;
  • C. Tốc độ trung bình trên mỗi quãng đường là như nhau;
  • D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *