1. Tóm tắt nội dung

 • Hiểu cách thức và mục đích của việc tóm tắt, giúp cho người đọc, người nghe nắm được nội dung chính.
 • Giúp các em tóm tắt được một văn bản tự sự đúng, đầy đủ và dễ hiểu.

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Viết văn bản tóm tắt một văn bản tự sự đã học trong chương trình Ngữ văn lớ 8 (Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng,…) và một văn bản sẽ học ở bài 5 Ngữ văn 9 (Truyện cũ trong phủ chúa Trịnh hoặc Hoàng Lê nhất thống trí).

 • Đọc văn bản rồi xác định được chủ đề
 • Xác định nội dung chính cần tóm tắt (gồm có những nhân vật chính và sự việc chính nào…)
 • Sắp xếp những chi tiết theo trình tự nhất định hợp logic với văn bản gốc.
 • Viết lại bằng lời văn của mình (cần ngắn gọn và nêu được nội dung cơ bản)
 • Có thể tóm tắt truyện Lão Hạc dựa trên những ý chính sau:
  • Lão Hạc có một cậu con trai đi đồn điền cao su, ở nhà chỉ còn Lão và “cậu Vàng”.
  • Lão Hạc chỉ có một cậu con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
  • Lão Hạc để dành một khoản tiền cho cậu con trai khi trở về mang sang gửi ông giáo.
  • Lão Hạc phải bán “cậu vàng”
  • Một hôm lão xin Binh tư một ít bả chó.
  • Cuộc sống khó khăn, cơ cực lão dần không chịu nổi rồi bị ốm một trận nặng.
  • Lão Hạc bỗng nhiên chết – cái chết thật đau thương, dữ dội.
  • Ông giáo buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện, cả làng không hiểu lí do Lão Hạc chết chỉ trừ có ông giáo và Binh Tư biết.
  • Khi cậu con trai trở về…

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *