1. Tóm tắt nội dung

 • Phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
 • Cần vận dụng các phương châm hội thoại phù hợp với đặc điểm tình huống giao tiếp (Nói với ai? Nói khi nào? Nói ở đâu? Nói để làm gì?)
 • Không tuân thủ các phương cham hội thoại bắt nguồn từ:
  • Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hóa giao tiếp.
  • Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.
  • Người nói muốn gây một sự chú ý, để người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó.

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Đọc câu chuyện trong sách giáo khoa (trang 38) và trả lời câu hỏi. Câu trả lời của ông bố không tuân thủ phương châm hội thoại nào? Phân tích để làm rõ sự vi phạm ấy

Gợi ý

 • Câu trả lời của bố không tuân thủ phương châm hội thoại.
 • Một đứa trẻ 5 tuổi không thể nào nhận biết được “Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao” để nhờ nó mà tìm ra quả bóng. Cách nói của người Bố với cậu bé là mơ hồ.

Câu 2. Đọc đoạn trích trong sách giáo khoa (trang 38) và trả lời các câu hỏi sau: Thái độ lời nói của Chân, Tay, Mắt đã vi phạm phương châm nào trong giao tiếp? Việc không tuân thủ phương châm ấy có lí do chính đáng không? Vì sao?

Gợi ý

 • Thái độ và lời nói của Chân, Tay, Tai, Mắt là bất hòa với lão Miệng. Thái độ đó vi hạm phương châm lịch sự.
 • Việc không tuân thủ phương châm không có lí do chính đáng vì theo nghi thức giao tiếp, mỗi khi đến nhà ai trước hết phải chào hỏi chủ nhà sau đó mới nói đến những vấn đề khác cần trao đổi.
 • Trong trường hợp này, bốn người Chân, Tay, Tai, Mắt đến nhà Miệng lại không chào hỏi mà còn nói những lời nặng nề, giận giữ.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *