Tóm tắt bài

1. Từ là gì?

 • Tiếng: là đơn vị cấu tạo nên từ.
 • Từ: là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu

Ví dụ: Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt/chăn nuôi/ và/ cách/ ăn ở.

 • Các dấu gạch chéo là ranh giới giữa các từ. Như vậy, có từ chỉ gồm một tiếng, có từ lại gồm hai tiếng.
 • Trong câu này, có 12 tiếng và 9 từ.
  • Những từ một tiếng: Thần, dạy, dân, cách, và;
  • Những từ hai tiếng: trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở.

2. Từ đơn và từ phức

 • Từ đơn: chỉ gồm một tiếng
 • Từ phức: gồm hai hoặc nhiều tiếng. Có hai loại: từ ghép và từ láy.
  • Từ ghép: ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Ví dụ: quần áo, xe đạp…
  • Từ láy: có quan hệ láy âm giữa các tiếng. Ví dụ: lấp lánh, lưa thưa…

Bài tập minh họa

Câu 1. Tìm 5 từ đơn nói về

 • Các bộ phận cơ thể người.
 • Các bộ phận của cây.
 • Đồ dùng trong nhà.
 • Đồ dùng học tập.
 • Tính nết con người.

Gợi ý làm bài

 • Các từ đơn chỉ:
  • Bộ phận cơ thể người: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân, lưng, hông, eo…
  • Bộ phận của cây: cành, lá, rễ, thân, cuống, hoa…
  • Đồ dùng trong nhà: bàn, ghế, giường, tủ, chén,…
  • Đồ dùng học tập: bút, thước, phấn, vở, sách…
  • Tính nết con người: hiền, dữ, lanh, khờ…

Câu 2: Chọn các từ ghép sau ”xanh biếc, nổi tiếng, chói chang, thoáng đãng”, để điền vào chỗ trông trong đoạn văn cho thích hợp

“Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát…vào bậc nhất của nước ta. Đà Lạt phảng phất thời tiết của mùa thu với sắc trời…và không gian…, quanh năm không biết đến mặt trời…mùa hè”.

Gợi ý làm bài

Đà Lạt là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng vào bậc nhất của nước ta. Đà Lạt phảng phất thời tiết của mùa thu với sắc trời xanh biếc và không gian thoáng đãng, quanh năm không biết đến mặt trời chói chang mùa hè”.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *