Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1:

  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

  (1) Gõ tên đăng nhập và mật khẩu

  (2) Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử

  (3) Mở Internet

  (4) Nháy chuột vào nút Đăng nhập

  • A. (1) – (2) – (3) – (4)
  • B. (3) – (2) – (1) – (4)
  • C. (4) – (3) – (2) – (1)
  • D. (2) – (3) – (1) – (4)
 • Câu 2:

  Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?

  • A. < lop9b >@< yahoo.com >
  • B. < Tên đăng cập >@< Tên máy chủ lưu hộp thư >
  • C. < Tên đăng cập >@< gmail.com >
  • D. < Tên đăng cập > @ < yahoo.com >
 • Câu 3:

  Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là:

  • A. www.google.com.vn
  • B. www.yahoo.com
  • C. www.gmail.com
  • D. B và C đúng
 • Câu 4:

  Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:

  • A. Chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì
  • B. Có thể gởi thư kèm tệp tin
  • C. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người
  • D. Các đáp án đều đúng
 • Câu 5:

  Với thư điện tử, em có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào?

  • A. Cả dạng hình ảnh, âm thanh, phim
  • B. Phim
  • C. Âm thanh
  • D. Hình ảnh
 • Câu 6:

  Vì sao việc mở các têp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?

  • A. Vì các tệp đính kèm theo thư điện tử chiếm dung lượng trên đĩa cứng
  • B. Vì khi mở tệp đính kèm làm máy tính bị treo
  • C. Vì các tệp đính kèm theo thư điện tử thường là nguồn lây nhiễm của virus máy tính
  • D. Vì khi mở tệp đính kèm em phải trả thêm tiền dịch vụ
 • Câu 7:

  Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu:

  • A. @
  • B. #
  • C. $
  • D. %

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *