Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

  • A. Đọc thư điện thư điện tử
  • B. Truy cập vào website
  • C. Tìm kiếm tông tin trên mạng
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 2:

  Đâu là máy tìm kiếm?

  • A. http://www.bing.com
  • B. http://www.google.com.vn
  • C. http://www.yahoo.com
  • D. Cả 3 đều đúng
 • Câu 3:

  Khi em muốn tìm kiếm một vấn đề nào đó thì em sử dụng dịch vụ nào sau đây trên Internet?

  • A. Hội thảo trực tuyến
  • B. Tìm kiếm thông tin trên Internet
  • C. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web
  • D. Thư điện tử
 • Câu 4:

  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng:

  (1) Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa.

  (2) Truy cập vào máy tìm kiếm.

  (3) Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm.

  (4) Nháy vào liên kết chứa thông tin

  • A. (1) – (2) – (3) – (4)
  • B. (2) – (1) – (3) – (4)
  • C. (4) – (3) – (2) – (1)
  • D. (2) – (3) – (1) – (4)
 • Câu 5:

  Phần history trong mạng internet dùng để:

  • A. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ
  • B. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng
  • C. Liệt kê tên các trang web
  • D. Liệt kê số người đã sử dụng mạng internet

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *