Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Kể tên một số trình duyệt web?

  • A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
  • B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
  • C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
  • D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
 • Câu 2:

  Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

  • A. Gửi thư điện tử
  • B. Truy cập mạng LAN
  • C. Truy cập vào trang Web
  • D. Chơi game
 • Câu 3:

  Để lưu một hình ảnh trên trang web ta chọn lệnh nào sau đây?

  • A. Save Frame As…
  • B. Save Link…
  • C. Save Page As…
  • D.   Save Image As…
 • Câu 4:

  Văn bản chứa liên kết thường có màu gì?

  • A.  Màu tím
  • B. Màu xanh
  • C. Màu đỏ
  • D. Màu vàng
 • Câu 5:

  Để lưu cả trang web ta chọn lệnh nào sau đây?

  • A. Save Page As…
  • B. Save Link As…
  • C. Save Image As…
  • D. Save Page Setup…
 • Câu 6:

  Phần mềm Mozilla firefox là?

  • A. Tìm kiếm  thông tin
  • B. Chơi game
  • C. Trình duyệt web
  • D. Tạo trang web
 • Câu 7:

  Phần mềm sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

  • A. Trình lướt web
  • B. Trình duyệt web
  • C. Trình truy cập web
  • D. Trình soạn thảo web
 • Câu 8:

  Để xem một trang Web, ta gõ địa chỉ của trang đó vào:

  • A. Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt
  • B. Thanh liên kết của trình duyệt
  • C. Thanh địa chỉ của trình duyệt
  • D. Thanh trạng thái của trình duyệt
 • Câu 9:

  Nút Back trên các trình duyệt Web dùng để?

  • A. Quay trở lại trang Web trước đó
  • B. Quay trở lại cửa sổ trước đó
  • C. Quay trở lại màn hình trước đó
  • D. Đi đến trang web tiếp theo
 • Câu 10:

  Nút Homepage trên các trình duyệt Web dùng để?

  • A. Trở về trang nhà của bạn
  • B. Trở về trang chủ của Website hiện tại
  • C. Đi đến trang chủ của Windows
  • D. Trở về trang không có nội dung

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *