Tóm tắt lý thuyết

1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày

 • Trình bày là hình thức chia sẽ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người.
 • Nội dung được chiếu cho mọi người cùng quan sát được gọi là trang chiếu và tập hợp các trang chiếu đó tạo thành bài trình chiếu.
 • Việc sử dụng bài trình chiếu nhằm các mục đich:
  • Làm nổi bật nội dung và ghi nhớ các điểm chính;
  • Bài trình chiếu truyền đạt nội dung theo đúng trật tự đã được chuẩn bị từ trước;
  • Giúp mọi người dễ hình dung và dễ hiểu.

Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Hình 1. Trình bày

 • Một số công cụ hỗ trợ trình bày:

Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Hình 3. Một số công cụ hỗ trợ trình bày

(a) Máy chiếu phim dương bản

(b) Máy chiếu ánh sáng

(c) Máy tính cá nhân

2. Phần mềm trình chiếu

 • Phần mềm trình chiếu được dùng để tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử.
 • Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang nội dung được gọi là trang chiếu.
 • Mội phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản.
 • Ngoài ra còn có thể tạo các chuyển động của văn bản, hình ảnh,… trên trang chiểu để bài trình chiếu sinh động, hấp dẫn hơn.

Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Hình 2. Sử dụng phần mềm trình chiếu khi trình bày 

3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu

 • Trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,..
 • Sử dụng  các cuộc họp, hội thảo,..
 • Tạo các Album ảnh, Album ca nhạc nhờ các hiệu ứng
 • In các tờ rơi, tờ quảng cáo

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *