Tóm tắt lý thuyết

1. Tổ chức thông tin trên Internet

a. Siêu văn bản và trang web

 • Với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản
 • Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
 • Siêu văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
 • Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web

b. Website, địa chỉ website và trang chủ

 • Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
 • Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website
 • Một số địa chỉ Website:
  • Mạng của bộ giáo dục và đào tạo: www.edu.net.vn
  • Mạng của Sở giáo dục và đào tạo: www.hcm.edu.vn
  • Báo dân trí: www.dantri.com
 • Khi mở một website trang đầu tiên được gọi là trang chủ
 • Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ của trang chủ của website
 • Các website được lưu trên các máy chủ trên Internet. Các máy chủ này được gọi là máy chủ web(web server). Về thực chất, có thể xem WWW là hệ thống các website trên Internet.

2. Truy cập web

a. Trình duyệt web

 • Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet
 • Một số trình duyệt web:
  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Google Chrome

b. Truy cập trang web

 • Muốn truy cập vào một trang web ta làm như sau:
  • Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ
  • Nhấn Enter
 • Văn bản có chứa liên kết thường có màu xanh dương hoặc được gạch chân

3. Tìm kiếm thông tin trên internet

a. Máy tìm kiếm

Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng

b. Sử dụng máy tìm kiếm

 • Muốn tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm ta thực hiện như sau:
  • Truy cập vào máy tìm kiếm
  • Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa
  • Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

Bài tập minh họa

Câu 1

Em hiểu thế nào là trang chủ (Home page)?

Gợi ý trả lời:

Khi mở một website trang đầu tiên được gọi là trang chủ.

Câu 2

Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào mà ta quan tâm không?

Gợi ý trả lời:

 • Máy tìm kiếm không thể tìm được bất kì thông tin nào mà ta quan tâm không
 • Máy tìm kiếm chỉ tìm kiếm được với các thông tin ta quan tâm với các điều kiện sau:
  • Thông tin đã được lưu trữ trên website nào đó trên mạng;
  • Máy tìm kiếm có quyền truy cập và có khả năng truy cập tới các website đó.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *