Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào?

  • A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình
  • B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy
  • D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính
 • Câu 2:

  Chương trình dịch làm gì?

  • A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
  • B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
  • C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
  • D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
 • Câu 3:

  Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

  • A. thông qua một từ khóa
  • B. thông qua các tên
  • C. thông qua các lệnh
  • D. thông qua một lệnh
 • Câu 4:

  Viết chương trình là gì?

  • A. hướng dẫn máy tính
  • B. thực hiện các công việc
  • C. hay giải một bài toán cụ thể
  • D. Cả A, B và C
 • Câu 5:

  Tại sao cần viết chương trình?

  • A. viết chương trình giúp con người
  • B. điều khiển máy tính
  • C. một cách đơn giản và hiệu quả hơn
  • D. Cả A, B và C
 • Câu 6:

  Ngôn ngữ lập trình là gì?

  • A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính
  • B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính
  • C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)
  • D. chương trình dịch
 • Câu 7:

  Môi trường lập trình bao gồm?

  • A. chương trình soạn thảo
  • B. chương trình dịch
  • C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…
  • D. Cả A, B và C
 • Câu 8:

  Ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây được sử dụng để viết chương trình?

  • A. Ngôn ngữ lập trình
  • B. Ngôn ngữ máy
  • C. Ngôn ngữ tự nhiên
  • D. Ngôn ngữ tiếng Việt
 • Câu 9:

  Có mấy bước để tạo chương trình máy tính?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 10:

  Theo em hiểu viết chương trình là gì?

  • A. Tạo ra các câu lệnh rồi sắp xếp theo một trình tự nào đó
  • B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình
  • C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học
  • D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *