Bài tập 1 trang 56 SGK Tin học 7

Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính.

Gợi ý trả lời bài 1

Một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính:

 • Trình bày dữ liệu phong phú về màu sắc, phông chữ, cỡ chữ,… giúp giao diện trang tính đẹp hơn
 • Định dạng trang tính tạo điểm nhấn những phần cần lưu ý: bằng cách định dạng đậm, màu sắc ấn tượng,…
 • Trình bày trang tính hợp lí với yêu cầu người dùng

——————————

Bài tập 2 trang 56 SGK Tin học 7

Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính.

Gợi ý trả lời bài 2

Một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính:

 • Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
 • Thay đổi màu chữ, màu nền, màu viền
 • Tạo đường viền cho bảng tính
 • Căn lề cho ô tính
 • Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân

—————————-

Bài tập 3 trang 56 SGK Tin học 7

Hãy nêu các bước để thực hiện việc:

 • Định dạng phông chữ trong các ô tính
 • Tô màu nền cho các ô tính
 • Kẻ đường biên của các ô tính

Gợi ý trả lời bài 3

 • Định dạng phông chữ trong các ô tính:
  • Bước 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở ô Font
  • Bước 3. Chọn phông chữ thích hợp
 • Tô màu nền cho các ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần tô màu nền
  • Bước 2. Nháy mũi tên ở nút Fill Color
  • Bước 3. Nháy chọn màu nền thích hợp
 • Kẻ đường biên của các ô tính:
  • Bước 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên
  • Bước 2. Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên
  • Bước 3. Chọn kiểu đường biên thích hợp

—————————

Bài tập 4 trang 56 SGK Tin học 7

Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. Em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiển thị như là các số nguyên.

Gợi ý trả lời bài 4

Các thao tác định dạng để các số từ ô B3 đến ô B10 được hiển thị như là các số nguyên:

 • Cách 1:
  • Bước 1. Chọn khối B3:B10
  • Bước 2. Kích chọn công cụ Decrease Decimal hai lần (mỗi lần giảm 1 chữ số thập phân)
 • Cách 2:
  • Bước 1: Chọn khối B3:B10
  • Bước 2: Vào bảng chọn Format -> Cells -> Number -> Number: Tại Decimal Places: Chọn số 0 (0 chữ số thập phân)

—————————–

Bài tập 5 trang 56 SGK Tin học 7

Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em thử dự đoán sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Gợi ý trả lời bài 5

Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3 thì ô A3 cũng có nội dung, định dạng (chữ màu đỏ, nền màu vàng) giống với A1.

—————————-

Bài tập 6 trang 56 SGK Tin học 7

Ô A1 của trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó?

Gợi ý trả lời bài 6

Ô A1 của trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trong ô C1 được định dạng là dạng số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1 thì kết quả trong ô C1 là 4 (4.13 làm tròn thành số nguyên là 4).

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *