Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Một trang tính trong chương trình bảng tính?

  • A. Gồm các cột và các hàng
  • B. Là miền làm việc chính của bảng tính
  • C. Là một thành phần của bảng tính
  • D. Cả 3 phương án trên
 • Câu 2:

  Trong hình bên, khối ô được chọn là:

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chương trình bảng tính là gì?

  • A. D9:F9
  • B. D4:F4
  • C. D4:F9
  • D. D4:D9
 • Câu 3:

  Chọn câu trả lời đúng:

  • A. Bảng tính ít được dùng trong cuộc sống
  • B. Có thể thực hiện tính toán tự động trên các bảng tính thực hiện bằng tay
  • C. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính điện tử được thay đổi một cách tự động mà không cần phải tính toán lại
  • D. Chương trình bảng tính điện tử chỉ có thể xử lý dữ liệu dạng số
 • Câu 4:

  Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng?

  • A. Thực hiện nhu cầu tính toán
  • B. Thực hiện nhu cầu chỉnh sửa, trang trí văn bản
  • C. Vẽ các biểu đồ với số liệu tương ứng trong bảng
  • D. Thông tin được trình bày cô đọng, dễ hiểu, dễ so sánh
 • Câu 5:

  Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word

  • A. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc
  • B. Thanh công cụ, thanh công thức
  • C. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính
  • D. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn
 • Câu 6:

  Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, … là:

  • A. Tên của tệp tin bảng tính
  • B. Tên của các trang tính
  • C. Tên của các cột trong bảng tính
  • D. Tên của các hàng trong bảng tính
 • Câu 7:

  Chọn đáp án đúng

  Trong trang tính:

  • A. Ô là nơi chứa dữ liệu
  • B. Ô là giao của cột và hàng
  • C. Mỗi ô có một địa chỉ riêng
  • D. Tất cả các ý trên
 • Câu 8:

  A4,C7 là:

  • A. Địa chỉ của ô A4
  • B. Địa chỉ của ô C7
  • C.  Địa chỉ của khối ô từ A4 đến C7
  • D. Tất cả các ý trên đều sai
 • Câu 9:

  Thao tác nhập dữ liệu vào một ô trang trang tính:

  • A. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • B. Chọn ô, gõ dấu =, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • C. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
  • D. Tất cả các thao tác trên
 • Câu 10:

  Dạng dữ liệu chứa trong ô C1 ở hình dưới đây là dạng:

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo bài: Chương trình bảng tính là gì?

  • A. Số
  • B. Công thức
  • C. Văn bản
  • D. Hàm

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *