Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nêu cách khởi động Excel?

  • A. Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào All Programs và chọn Microsoft Excel
  • B. Nháy chuột vào biểu tượng Word trên màn hình Desktop
  • C. Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào All Programs và chọn Microsoft Word
  • D. Nháy chuột trên nút Start, trỏ vào Setting và chọn Microsoft Excel
 • Câu 2:

  Em có thể lưu bảng tính trên máy tính bằng cách sử dụng tổ hợp phím:

  • A. Ctrl + S
  • B. Shift + S
  • C. Ctrl + O
  • D. Shift + O
 • Câu 3:

  Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo?

  • A. Alt
  • B. Ctrl
  • C. Shift
  • D. Phím nào cũng được
 • Câu 4:

  Kí hiệu phép nhân và phép chia trong chương trình bảng tính kí hiệu là:

  • A. Dấu . và :
  • B. Dấu . và /
  • C. Dấu * và :
  • D. Dấu * và /
 • Câu 5:

  Theo mặc định, dữ liệu số được căn lề:

  • A. Trái
  • B. Phải
  • C. Giữa
  • D. Hai bên

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *