Bài tập 1 trang 19 SGK Tin học 6

Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

Gợi ý trả lời bài 1

Theo Von Neumann cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm:

 • Bộ xử lí trung tâm
 • Bộ nhớ
 • Thiết bị vào, thiết bị ra

  Bài tập 2 trang 19 SGK Tin học 6

  Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?

  Gợi ý trả lời bài 2

  CPU ược coi là bộ não của máy tính, vì nó thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.

  Bài tập 3 trang 19 SGK Tin học 6

  Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.

  Gợi ý trả lời bài 3

  • Bộ nhớ là nơi lưu chương trình và dữ liệu bao gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài
  • Bộ nhớ gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài:
   • Bộ nhớ trong: Được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc.
 • Bộ nhớ ngoài: Được dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu

  Bài tập 4 trang 19 SGK Tin học 6

  Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ ra của máy tính mà em biết.

  Gợi ý trả lời bài 4

  • Một số thiết bị vào: dùng nhập dữ liệu như bàn phím, chuột, máy quét…
 • Một số thiết bị ra: dùng xuất dữ liệu như màn hình, máy in, máy vẽ…

  Bài tập 5 trang 19 SGK Tin học 6

  Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.

  Gợi ý trả lời bài 5

  • Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Ví dụ như Windows, DOS, Linux,…
  • Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể nào đó. Ví dụ như Microsoft Word (soạn thảo văn bản), Windows Media Player (nghe nhạc),..

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *