Bài tập 1 trang 13 SGK Tin học 6

Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

Gợi ý trả lời bài 1

Những khả năng to lớn đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu:

 • Khả năng tính toán nhanh
 • Khả năng tính toán với độ chính xác cao
 • Khả năng lưu trữ lớn
 • Khả năng “làm việc” không mệt mỏi

  Bài tập 2 trang 13 SGK Tin học 6

  Hãy kể thêm một vài ví dụ về những gì có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử.

  Gợi ý trả lời bài 2

  Một vài ví dụ về những gì có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử:

  • Tính điểm cá nhân
 • Trò chuyện bằng dịch vụ chat

  Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 6

  Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?

  Gợi ý trả lời bài 3

  Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay: Chưa thể thay thế hoàn toàn hoạt động tư duy của con người.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *