Bài tập 1 trang 9 SGK Tin học 6

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không.

Gợi ý trả lời bài 1

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có dạng thông tin khác, như:

 • Thông tin của cảm xúc
 • Thông tin của vị giác
 • Thông tin của khứu giác
 • Bài tập 2 trang 9 SGK Tin học 6

  Nếu một vài ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau.

  Gợi ý trả lời bài 2

  Ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau:

  • Để diễn tả cùng một buổi sáng trời đẹp, hoạ sĩ có thể vẽ 1 bức tranh, nhạc sĩ có thể diễn đạt cảm xúc dưới dạng 1 bản nhạc, nhà thơ có thể sáng tác 1 bài thơ
  • Cùng các con số có thể biểu diễn ở dạng bảng hay biểu đồ thị
  • Bài tập 3 trang 9 SGK Tin học 6

   Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

   Gợi ý trả lời bài 3

   Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit, vì:

   • Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có 2 trạng thái đóng mạch và ngắt mạch
   • Dùng 2 kí hiệu 0 và 1 để biểu diễn thông tin

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *