Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

  • A. Lệnh
  • B. Chỉ dẫn
  • C. Thông tin
  • D. Dữ liệu
 • Câu 2:

  Máy ảnh là công cụ dùng để:

  • A. Chụp ảnh bạn bè và người thân
  • B. Ghi nhận những thông tin bằng hình ảnh
  • C. Chụp ảnh đám cưới
  • D. Chụp những cảnh đẹp
 • Câu 3:

  Người xưa dùng lửa để:

  • A. Sưởi ấm, nướng thịt thú rừng săn được
  • B. Soi sáng trong các hang động
  • C. Truyền thông tin
  • D. Tất cả việc trên
 • Câu 4:

  Máy tính không thể dùng để:

  • A. Lưu trữ các sưu tập phim, ảnh
  • B. Ghi lại các bài văn hay
  • C. Lưu lại mùi vị thức ăn
  • D. Nhớ các giọng chim hót
 • Câu 5:

  Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em là thông tin dạng nào?

  • A. Văn bản
  • B. Âm thanh
  • C. Hình ảnh
  • D. Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học
 • Câu 6:

  Các ba đá trong Văn Miếu – Quốc Tự Giám cho em biết thông tin gì?

  • A. Khả năng chạm khắc đá của tổ tiên
  • B. Tên tuổi của các vị đỗ Tiến sĩ một số đời vua, thông tin về việc tuyển chọn và sử dụng người tài ở một số đời vua
  • C. Chữ viết được dùng ngày trước đó
  • D. Tất cả các thông tin trên
 • Câu 7:

  Những dạng thông cơ bản trong tin học?

  • A. Văn bản
  • B. Hình ảnh
  • C. Âm thanh
  • D. Tất cả đều đúng
 • Câu 8:

  Thế nào là biểu diễn thông tin?

  • A. Là lưu trữ và chuyển giao thông tin
  • B. Có vai trò quyết định đối với hoạt động tin học
  • C. Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó
  • D. Tất cả ý trên
 • Câu 9:

  Trong máy tin thông tin được biểu diễn như thế nào?

  • A. Thông tin được biểu diễn văn bản
  • B. Thông tin được biểu diễn hình ảnh
  • C. Thông tin được biểu diễn âm thanh
  • D. Thông tin được biểu diễn dưới dạng dãy bit
 • Câu 10:

  Theo em, tại sao thông tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bít?

  • A. Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có hai trạng thái đóng mạch và ngắt mạch
  • B. Vi chỉ cần dùng hai kí hiệu 0 và 1, người ta có thể biểu diễn được mọi thông tin trong máy tính
  • C. Vi máy tính không hiểu được ngôn ngữ tự nhiên
  • D. Tất cả các lý do trên đều đúng

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *