Tóm tắt lý thuyết

1. Quan sát

  • Quan sát 1: Hệ thống đèn tín hiệu có nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông. Nó đóng vai trò điều khiển hoạt động giao thông.
  • Quan sát 2: Thời khóa biểu đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.
  • Vai trò quan trọng của các phương tiện điều khiển: Hệ thống đèn tín hiệu, Thời khóa biểu.

2. Cái gì điều khiển máy tính?

  • Khi máy tính làm việc, có nhiều đối tượng (phần cứng hoặc phần mềm máy tính) cùng hoạt động và tham gia quá trình xử lí thông tin.
  • Hệ điều hành điều khiển hoạt động của phần cứng và phần mềm.
  • Hệ điều hành thực hiện:
    • Điều khiển các thiết bị của máy tính (phần cứng) (hình 1);
    • Tổ chức việc thực hiện các chương trình (hình 1).

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Hình 1. Một số thiết bị phần cứng

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành?

Hình 2. Các phần mềm

Bài tập minh họa

Câu 1

Vì sao chúng ta cần có hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường phố?

Gợi ý trả lời:

Chúng ta cần có hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường phố, vì nếu không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông vào giờ cao điểm tại đó sẽ xảy ra ùn tắc giao thông.

Câu 2

Cho ví dụ các vật đóng vai trò tương tự như thời khóa biểu.

Gợi ý trả lời:

Ví dụ các vật đóng vai trò tương tự như thời khóa biểu: Lịch làm việc của bố mẹ, thời gian biểu học tập ở nhà.

Câu 3

Phần mềm quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời có phải là hệ điều hành không? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

Phần mềm quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời không phải là hệ điều hành, đó là các phần mềm ứng dụng.

Reader Interactions

Câu hỏi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *