Bài tập 1 trang 16 SGK Tin học 12

Nêu một ứng dụng CSDL của một số tổ chức mà em biết.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Quản lý siêu thị cần có CSDL để lưu trữ việc nhập – xuất hàng, các hoá đơn mua hàng, thống kê hàng tồn kho, hàng bán chạy và doanh thu theo từng chu kì…
 • Bệnh viện cần có CSDL để lưu trữ thông tin của bệnh nhân như: Các bệnh tiền sử của bệnh nhân, quá trình điều trị trước đó… để có thể đưa ra phương pháp chữa bệnh thích hợp. Ngoài ra còn có thể xuất hoá đơn, thống kê số người mắc bệnh…

———————————————–

Bài tập 2 trang 16 SGK Tin học 12

Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu với hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Gợi ý trả lời bài 2

CSDL Hệ quản trị CSDL
CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau được lưu vào máy.

Ví dụ: bảng “Hồ sơ học sinh” là CSDL được lưu dưới dạng bảng biểu.

Hệ QTCSDL là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,… thông tin của CSDL

Ví dụ: Muốn biết những học sinh có “điểm trung bình” các môn > 8.0. Do đó, ta phải dùng hệ QTCSDL tìm kiếm trên bảng “Hồ sơ học sinh”

———————————————-

Bài tập 3 trang 16 SGK Tin học 12

Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện. Theo em, cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư?

Gợi ý trả lời bài 3

 • Để xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách ở thư viện, ta phải lưu trưc các thông tin sau:
  • Thông_tin_đôc_giả: Mã độc giả, họ và tên, đơn vị, địa chỉ, điện thoại, ngày mua thẻ, ngày hết hạn.
  • Thông_tin_sách: Mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, nhà xuất bản, số lượng.
  • Mượn_trả_sách: Mã mượn trả, mã độc giả, mã sách, số sách mượn, ngày mượn, ngày hẹn trả, tình trạng sách…
  • Vi phạm: Mã mượn trả, lí do vi phạm, số tiền phạt.
 • Để đáp ứng được nhu cầu quản lí của thủ thư, hệ QTCSDL cần thực hiện các công việc sau:
  • Quản lý thông tin độc giả: Thêm độc giả, loại bỏ độc giả, thay đổi thông tin độc giả, cho phép độc giả đăng nhập hệ thống…
  • Quản lí sách:
   • Nhập sách( thêm – loại bỏ – sửa thông tin sách…)
   • Tìm kiếm sách: Tìm kiếm theo tên sách, loại sách, theo tác giả, theo nhà xuất bản…
  • Quản lí mượn – trả: Tạo phiếu mượn, phiếu trả, phiếu phạt…
  • Chức năng thống kê – báo cáo:
   • Thống kê sách trong thư viện: sách mượn nhiều nhất, sách đã hết.
   • Thống kê sách được mượn, được trả.
  • Bảo mật hệ thống: Phân quyền cho các nhân viên( thủ thư, độc giả…).

————————————————-

Bài tập 4 trang 16 SGK Tin học 12

Hãy nêu ví dụ minh họa một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL.

Gợi ý trả lời bài 4

 • CSDL phải có tính bảo mật: trong hệ thống ngân hàng, không thể cho phép bất cứ ai cũng được truy cập sửa tài khoản của khách hàng.
 • CSDl phải có tính nhất quán: nếu tại một thời điểm, có hai khách hàng cùng đặt mua một vé tàu duy nhất còn lại ở hai địa điểm bán vé khác nhau. Hệ thống phải có cơ chế không để xảy ra tình huống đó.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *