Bài tập 1 trang 46 SGK Tin học 10

Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Gợi ý trả lời bài 1

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng để diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy thực hiện.

——————————–

Bài tập 2 trang 46 SGK Tin học 10

Chương trình dịch là gì?

Gợi ý trả lời bài 2

Chương trình dịch dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

———————————-

Bài tập 3 trang 46 SGK Tin học 10

Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Gợi ý trả lời bài 3

Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói chung.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *