Tóm tắt bài

– rackets (n): vợt (bóng bàn, cầu lông)

– fax machine (n): máy FAX

– fishing rod (n): cần câu

– mobile phone (n): điện thoại di động

– hide and seek (n): trò chơi trốn tìm

– downstairs (n): dưới gác

– upstairs (n): trên gác

– hold on: giữ máy

– perhaps: có lẽ

– tobe on: trình chiếu

– agree (v): đồng ý

– Scotsman (n): người Scotland

– emigrate (v): xuất cảnh, di cư

– deaf-mute (n): tật vừa câm vừa điếc

– transmit (v): truyền, phát tín hiệu

– speech (n): giọng nó, lời nóii

– distance (n): khoảng cách

– led to (v): dẫn đến

– assistant (n): người giúp đỡ, phụ tá

– conduct (v): thực hiện, tiến hành

– divice (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc

– message (n): thông điệp, lời nhắn

– exhibition (n): cuộc triểm lãm

– commercial (a): buôn bán, thương mại

– furniture (n): đồ đạc

– delivery (v): giao

– midday (adv): nửa ngày

– customer (n): khách hàng

– stationery (n): đồ dùng văn phòng

– leave the message: để lại lời nhắn

– pick up (v): đón

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *