Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 3 Lớp 6

House: ngôi nhà

Home: gia đình

Family: gia đình

Father: cha

Mother: mẹ

Sister: chị em gái

Brother: anh em trai

Living room: phòng khách

Telephone: điện thoại

Armchair: ghế bành

Bench: ghế dài

Table: bàn

Lamp: đèn

Bookshelf:kệ sách

Couch: Ghế sa lông dài

Chair: ghế tựa

Television: máy truyền hình

Stereo: máy radio

Stoot: ghế đẩu

People: người

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *