Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 2

1. Từ Vựng Part A – Come in

 • (to) come in: đi vào.
 • (to) sit down: ngồi xuống
 • (to) stand up: đứng lên
 • (to) open your book: mở sách ra
 • (to) close your book: đóng sách lại

2. Từ Vựng Part B – Where do you live?

 • (to) live: sống
 • (in) a house: (trong) căn nhà
 • (on) a treet: (trên) con đường
 • (in) a city: (ở) thành phố
 • (to) spell: đánh vần
 • How: bằng cách nào
 • name: tên

3. Từ Vựng Part C – My school

 • a student: học  sinh
 • a school: trường.
 • a teacher: giáo viên
 • a desk: bàn học
 • a door: cửa cái
 • a window: cửa sổ
 • a board: tấm bảng
 • a waste basket: giỏ rác
 • a school bag: cặp đi học
 • a pencil: bút chì
 • a pen: bút mực
 • a ruler: cây thước
 • an eraser: cục tẩy

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *