Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập vận tốc trang 139, 140

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Vận tốc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 139, 140) Câu 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250 m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu. Câu 2: Viết vào ô trống ( theo mẫu) s 130km 147km 210 1014m t… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập vận tốc trang 139, 140

Giải bài tập SGK Toán 5: Vận tốc trang 139

Hướng dẫn giải bài Vận tốc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 139) Bài toán: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Bài giải: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là: 170 : 4… Read more about Giải bài tập SGK Toán 5: Vận tốc trang 139