Project – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần Project sẽ giúp các bạn thực hành kỹ năng làm việc nhóm, thiết kế một poster về chủ đề Cities of the World. Bài viết dưới đây hướng dẫn các mục trong phần Project. Project – Unit 9: Cities of the World My 5- day journey around the world Choose five cities in the… Read more about Project – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Looking Back – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần Looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như ngữ pháp của unit 9 theo chủ đề Cities of the World. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Looking back – Unit 9: Cities of the World Vocabulary 1. Choose the best two options. (Chọn các… Read more about Looking Back – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Cities of the World. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 2 – Unit 9: Cities of the… Read more about Skills 2 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Cities of the World. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 1 – Unit 9: Cities of the World Reading 1.Look at the postcard. ( Hãy nhìn vào… Read more about Skills 1 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Cities of the World. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Communication – Unit 9: Cities of the World Extra Vocabulary design: thiết kế symbol: biểu tượng landmark: địa điểm nổi… Read more about Communication – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Phần A Closer look 2 cung cấp cấu trúc về thì hiện tại hoàn thành cho bạn học theo chủ đề Cities of the World. Bài viết dưới đây là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. A closer look 2 – Unit 9: Cities of the World Grammar : The… Read more about A closer look 2 – Unit 9: Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 9: Cities of the world – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm theo chủ đề Cities of the World bao gồm học phát âm và phân biệt 2 âm /ai/ và /əu/, cùng với đó là cấu trúc về so sánh hơn nhất. Bài viết là gợi ý về từ vựng và bài tập… Read more about A closer look 1 – Unit 9: Cities of the world – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 9 : Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 9 với chủ đề xuyên suốt là Cities of the World. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề cũng như giới thiệu một vài từ vựng liên quan. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách… Read more about Getting started – Unit 9 : Cities of the World – Tiếng Anh 6 mới