Project – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Project của unit 7 sẽ giúp bạn học luyện tập về kỹ năng làm việc nhóm (teamwork), liên quan đến chủ đề đã học trong unit này. Bài viết là gợi ý chuẩn bị và làm việc cho hoạt động trong sách giáo khoa. HOW IMPORTANT IS TV TO YOU? (TIVI QUAN TRỌNG NHƯ… Read more about Project – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như ngữ pháp của unit 7 theo chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Vocabulary 1. Put the words in the box in the correct columns. Add more words if you can (Đặt các… Read more about Looking back – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Listening 1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme… Read more about Skills 2 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Reading 1. Read the schedule for Around the World! (Đọc lịch trình phát sóng của kênh Around the World!) Time Programme… Read more about Skills 1 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Television (Truyền hình). Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Extra vocabulary clumsy: vụng về cute: đáng yêu mini-series: phim ngắn nhiều tập entertain: giải trí 1. Complete the facts below… Read more about Communication – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về câu hỏi Wh- và liên từ thông qua chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Grammar 1. Read the conversation and underline the question words. (Đọc bài hội thoại và gạch chân các từ… Read more about A closer look 2 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Phần Closer look 1 của unit 7 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát âm dựa theo chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Vocabulary 1. Write the words/ phrases in the box under the pictures. (Viết những từ/ cụm từ trong… Read more about A closer look 1 – Unit 7: Television – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 7 : Television – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 7 với chủ đề xuyên suốt là Television (Truyền hình). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. 1. Listen and read (Nghe và đọc) : Phong:… Read more about Getting started – Unit 7 : Television – Tiếng Anh 6 mới