Project – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Phần Project sẽ giúp bạn học tìm hiểu sâu thêm về chủ đề liên quan đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. I have a dream! (Tôi có một ước mơ!) Write down in big letters the three dreams you have… Read more about Project – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Draw lines to match the actions on the left with the things on the right. (Nối những hành động bên trái với những đồ vật bên phải sao cho phù hợp) go buy give cook visit clean grow plant make hang watch break a. a wish b. fireworks c. special food d. lucky… Read more about Looking back – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Listening 1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy (Mai và mẹ sẽ đi mua sắm cho dịp Tết. Nghe và đánh dấu chọn √ những vật mà họ sẽ mua) 1. peach blossoms √ 2. banh chung 3. new clothes √ 4. a tie √ 5.… Read more about Skills 2 – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới

Reading 1. Children in different countries are talking about their New Year. Read the passage. (Trẻ em ở những quốc gia khác nhau đang nói về năm mới của mình. Đọc các doạn văn sau) Russ – the USA I often go to Times Square with my parents to welcome the New Year. When the… Read more about Skills 1 – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

1. Match the flags with the countries. Then match the countries with their nationalities. (Nối các lá cờ với các quốc gia. Sau đó nối các quốc gia với các quốc tịch) Holland – Dutch (Hà Lan) Japan – Japanese (Nhật) The USA – American (Mỹ) Australia – Australian (Úc) Thailand – Thai (Thái Lan)… Read more about Communication – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

Grammar should – shouldn’t   1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t (Nhìn vào các bức tranh sau và hoàn thành các câu với should và shouldn’t) Children _shouldn’t_ climb trees. (Trẻ em không nên trèo cây.) We_should_ help old people. (Chúng ta nên giúp người già.) Students_shouldn’t_ cheat at exams. (Học sinh không nên gian lận… Read more about A closer look 2 – Unit 6: Our Tet Holiday – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới

Vocabulary Things and activities for Tet (Các đồ vật và hoạt động vào dịp Tết) 1. Listen and repeat the words in the box. (Nghe và lặp lại các từ trong khung sau) a. wish: điều ước b. fireworks: pháo hoa c. furniture: đồ đạc d. present: món quà e. flower: hoa f. pagoda :… Read more about A closer look 1 – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 6 với chủ đề xuyên suốt là Our Tet Holiday (Kỳ nghỉ Tết). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. 1. Listen and read (Nghe và… Read more about Getting started – Unit 6: Our Tet Holiday – tiếng Anh 6 mới