Project – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

How well do you know Viet Nam? 1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam (Theo nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam) Weather (thời tiết) What is the wettest place in Vietnam? (Nơi nào ẩm ướt nhất Việt Nam?) What is the hottest place in Vietnam? (Nơi nào… Read more about Project – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Vocabulary Things in nature 1. Label things in nature you can see in this picture (Gắn nhãn tên cho các vật trong tự nhiên mà bạn có thể thấy trong bức tranh này) mountain waterfall forest cave desert lake beach island valley Travel items 2. Write the words. (Viết các từ) scissors sleeping bag compass flashlight… Read more about Looking back – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Listening 1. Nick’s family are in the travel agent’s. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose? (Gia đình Nick đang ở trung tâm du lịch. Họ muốn đi nghỉ. Họ đang chọn một nơi từ tờ quảng cáo trên. Họ chọn nơi… Read more about Skills 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Reading 1. Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas (Trước khi đọc, hãy nhìn vào bức hình bên dưới và dự đoán về đoạn viết. Sau đó đọc và kiểm tra các ý của bạn) Where is the passage from? (Đoạn văn… Read more about Skills 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Extra vocabulary tent: cái lều torch: đèn pin, ngọn đuốc sun hat: mũ chống nắng waterproof coat: áo chống thấm map: bản đồ mobile phone: điện thoại di động 1. Read the travel guide entry (Đọc bản hướng dẫn du lịch sau) GLOBETROTTER TRAVEL GUIDES Description The Himalayas is a mountain range. It’s very special.… Read more about Communication – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

Grammar   1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F). (Vy đang đưa ra câu đố về các kỳ quan thế giới. Đọc các câu sau và đoán xem chúng đúng hay sai) Mount Everest is the highest mountain… Read more about A closer look 2 – Unit 5: Natural Wonders of the World – tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Match the items with the pictures then practise saying the following items. (Nối các vật dụng với tranh tương ứng, sau đó đọc tên các vật dụng đó.) painkillers: thuốc giảm đau scissors: cái kéo plaster: băng cá nhân sun cream:kem chống nắng sleeping bag: túi ngủ walking boots: giày đi bộ backpack:… Read more about A closer look 1 – Unit 5: Natural Wonders of the World – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 5: Natural wonders of the world – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 5 với chủ đề xuyên suốt là Natural wonders of the world (Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo… Read more about Getting started – Unit 5: Natural wonders of the world – Tiếng Anh 6 mới