Project – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Project My class yearbook (Kỷ yếu của lớp tôi) Let’s make a class yearbook! (Hãy làm một cuốn kỷ yếu!) Stick a photo/drawing of the friend sitting next to you on a large sheet of paper. Write a short description of your friend. Think about how special he/she is (appearance, personality). Interview your friend to… Read more about Project – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Write the correct words on the faces. (Viết từ đúng trên khuôn mặt.) creative: sáng tạo boring: buồn chán funny: vui tính confident: tự tin hard-working: chăm chỉ kind: tốt bụng clever: thông minh talkative: nhiều chuyện sporty: thích thể thao shy: xấu hổ patient: kiễn nhẫn serious: nghiêm trọng Can you remember… Read more about Looking back – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 3: My Friends – Tiếng Anh 6 mới

Listening 1. What do you see in the photos? Choose the words in the box to fill in the table. Then listen and check. (Bạn thấy gì trong bức ảnh? Chọn từ thích hợp để điền vào bảng.) riding a bike: đạp xe hiking: đi bộ đường dài skiing: trượt tuyết taking part in a… Read more about Skills 2 – Unit 3: My Friends – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 3: My Friends – Tiếng Anh 6 mới

Reading 1. Read the advertisement for the Superb Summer Camp and choose the best answer. (Đọc đoạn quảng cáo sau về trại hè Superb và chọn đáp án đúng) 1. The camp is for kids aged between__________ . a. 6-9          b. 10-15          c. 18-19 Chọn đáp án:… Read more about Skills 1 – Unit 3: My Friends – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Extra vocabulary choir: dàn nhạc hợp xướng reliable: đáng tin cậy greyhound racing: cuộc đua chó săn temple: đền chùa independent: độc lập freedom-loving: yêu tự do fireworks competition: cuộc thi pháo hoa field trip: chuyến đi thực tế volunteer: tình nguyện viên curious: tò mò responsible: có tính trách nhiệm 1. Read this page… Read more about Communication – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Grammar 1. Listen again to part of the conversation.(Nghe lại một phần của đoạn hội thoại) Duong: I don’t know. They’re coming over. Mai: Hi, Phuc. Hi, Duong. This is my friend Chau. Phuc & Duong: Hi, Chau. Nice to meet you. Chau: Nice to meet you too. Duong: Would you like to sit down?… Read more about A closer look 2 – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary Appearances arm: cánh tay ears: tai elbow : khuỷu tay eyes: mắt face: khuôn mặt foot: bàn chân fur: lông glasses: kính mắt hand: bàn tay head: đầu knee: đầu gối leg: bắp chân mouth: miệng neck: cổ nose: mũi tail: đuôi tooth: răng cheek: má finger: ngón tay shoulders: vai 1. Match the words… Read more about A closer look 1 – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới

1. Listen and read. Phuc: This is a great idea, Duong. I love picnics! Duong: Me too, Phuc. I think Lucas likes them too. (Dog barks) Phuc: Ha ha. Lucas is so friendly! Duong: Can you pass me the biscuits please? Phuc: Yes, sure. Duong: Thank you. What are you reading, Phuc? Phuc: 4Teen. It’s… Read more about Getting started – Unit 3: My friends – Tiếng Anh 6 mới