Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 12. ROBOT Người máy – play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ : chơi bóng đá – sing a song /sɪŋ eɪ /sɔŋ/: hát một bài hát – teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/: người máy dạy học – worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/: người máy công nhân – doctor robot /ˈdɑk·tər/: người máy bác sĩ – home robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/: người máy gia… Read more about Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 SGK Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 12 với chủ đề xuyên suốt là Robots. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa. Getting started – Unit 12: Robots 1. Listen and read. (Nghe và… Read more about Getting started – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm theo chủ đề Robots. Bài học giúp bạn phân biệt hai âm /oi/ và /au/, và cấu trúc ngữ pháp “could”. Bài viết là gợi ý về từ vựng và bài tập trong sách giáo khoa. A closer look 1 – Unit… Read more about A closer look 1 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Phần A Closer look 2 cung cấp cấu trúc cho bạn học theo chủ đề Robots đó là “Will be able to” và phân biệt với “can”, “could”. Bài viết dưới đây là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. A closer look 2 – Unit 12: Robots Grammar : Will… Read more about A closer look 2 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Robots. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Communication – Unit 12: Robots Từ vựng bổ sung Comb : cái lược/ chải tóc Bend over : cúi người Shout: la hét… Read more about Communication – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Robots. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 1 – Unit 12: Robots Reading 1. Find the following words/phrases in the text below. What do they mean? (Hãy… Read more about Skills 1 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Robots. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 2 – Unit 12: Robots Listening 1. Do you agree… Read more about Skills 2 – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Looking Back – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới

Looking back giúp bạn ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp của unit 12 bao gồm “can”, “will be able to” và “could”. Phần này cũng giúp nhìn lại tổng quát các vấn đề với chủ đề “Robots”. Bài viết là gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa. Looking back – Unit… Read more about Looking Back – Unit 12: Robots – Tiếng Anh 6 mới