Vocabulary – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp những từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta – apartment /əˈpɑrt·mənt/ và flat /flæt/ (n): căn hộ Hai từ này thường được sử dụng với cùng một nghĩa là “căn hộ”. Tuy nhiên, theo thói quen,… Read more about Vocabulary – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 10 với chủ đề xuyên suốt là our houses in the future. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Getting started – Unit 10: Our houses… Read more about Getting started – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm theo chủ đề Our houses in the future (Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta). Chúng ta sẽ học cách phân biệt 2 âm /tr/ và/dr/. Bài viết là gợi ý về từ vựng và bài tập trong sách giáo… Read more about A closer look 1 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần A Closer look 2 cung cấp cấu trúc cho bạn học theo chủ đề Our houses in the future ( Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta). Phần này cũng cung cấp cho chúng ta cấu trúc của thì tương lai đơn. Bài viết dưới đây là lời gợi ý về giải… Read more about A closer look 2 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Our houses in the future (Những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta). Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Communication – Unit 10: Our houses in the future 1.… Read more about Communication – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Our houses in the future. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills – Unit 10: Our houses in the future Reading 1. Look at the picture and discuss… Read more about Skills 1 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Our houses in the future. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 2 – Unit 10: Our houses… Read more about Skills 2 – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Looking Back – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới

Phần Looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như ngữ pháp của unit 2 theo chủ đề Our houses in the future. Bài viết là gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa. Looking back – Unit 10: Our houses in the future Vocabulary 1. Using the words in the… Read more about Looking Back – Unit 10: Our houses in the future – Tiếng Anh 6 mới