Unit 1: Reading Friendship

ài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Reading giới thiệu đến các em bài đọc có chủ đề xoay quanh tình bạn. Bên cạnh đó, bài học hướng dẫn các em một số kỹ năng đọc hiểu như: đoán nghĩa trong ngữ cảnh, xác định ý chính và đọc hiểu trả lời câu hỏi. Tóm tắt bài… Read more about Unit 1: Reading Friendship